Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε τη ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Η επίσημη έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έγινε από τον κ. Αναστάσιο Δεληγιώργη, Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. Νικόλαο Δεληγιώργη, Εντεταλμένο Σύμβουλο Δ.Σ. της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, επ’ ευκαιρία της  ένταξης προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά, των 6.500 κοινών ονομαστικών ομολογιών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης €1.000, που προέκυψαν από την έκδοση Κοινού Εταιρικού Ομολόγου με Ιδιωτική Τοποθέτηση, διάρκειας 7 ετών, σταθερού επιτοκίου 5,50% ετησίως (το Πληροφοριακό Έγγραφο για την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου).

Κατά την τελετή έναρξης ο κ. Αναστάσιος Δεληγιώργης δήλωσε: «το εν λόγω Κοινό Ομολογιακό Δάνειο είναι ένα καθαρόαιμο “green bond” καθώς η μερίδα του λέοντος από τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του πρώτου μέρους του επενδυτικού προγράμματός μας. Συνολικά, το πλάνο μας περιλαμβάνει την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με ισχύ πλέον των 90 MW, καθώς και την προώθηση εγκαταστάσεων αντλιών θερμότητας που αποτελούν τη σημαντικότερη τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Στην επιτυχή έκδοση συνέβαλλαν καταλυτικά οι εταιρείες Wealth Fund Services καθώς και η Εθνική Asset Management οι οποίες μεταξύ άλλων, εμπιστεύτηκαν τη δυναμική και τις προοπτικές του ομίλου μας».

Μετά την τελετή ακολούθησε σύντομη εταιρική παρουσίαση από τον Πρόεδρο και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο της εταιρείας.

Σύμβουλος έκδοσης ήταν η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Δείτε  το video της έναρξης της συνεδρίασης