Την κατασκευή ενός ακόμα αιολικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ανέλαβε η Δέλτα Τεχνική, συμπεριλαμβανόμενης και της διασύνδεσης του με υποσταθμό υψηλής τάσης στην περιοχή της Πελοποννήσου.

Το έργο αναλήφθηκε κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού αποδεικνύοντας μία ακόμα φορά την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας σε παρόμοια έργα αλλά και τη συνέπεια και υπευθυνότητα με την οποία συμμετέχει σε τέτοιου είδους απαιτητικές διαδικασίες επιλογής αναδόχου.