Τα ψυκτικά συγκροτήματα Climaveneta, brand της Mitsubishi Electric, απογειώνουν την ποιότητα των οίνων της γνωστής οινοποιίας “Κτήμα Αρβανιτίδη”

Σε μια όμορφη ημιορεινή περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, στο μικρό και ήσυχο χωριό του Ασκού και σε υψόμετρο 500 μέτρων, η οικογένεια Αρβανιτίδη αποφάσισε να δημιουργήσει ένα σύγχρονο αμπελώνα.  Όλα συνηγορούν στην εξαιρετική ποιότητα των κρασιών:  Τα αργιλοπηλώδη εδάφη, το ηπειρωτικό κλίμα, ο προσανατολισμός του αμπελώνα, ο άνεμος, η εμπειρία των ιδιοκτητών παραγωγών και βέβαια η χρήση εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας όπως το ψυκτικό συγκρότημα ΝΧ 0152 Ρ/Κ της Climaveneta, brand της Mitsubishi Electric.

Όπως σε κάθε οινοποιείο, έτσι και στο Κτήμα Αρβανιτίδη, το πιο κρίσιμο ενεργειακά σύστημα σχετίζεται με τον έλεγχο θερμοκρασίας του κρασιού στις διάφορες φάσεις ζύμωσης και σταθεροποίησης. Ο κορυφαίος τεχνολογικά εξοπλισμός που εγκαταστάθηκε και καλύπτει τις απαραίτητες συνθήκες  παρέχει τις πιο κάτω δυνατότητες:

• Δυνατότητα  παραγωγής μίγματος νερού-γλυκόλης: έως τους -10οC.

• Διευρυμένα όρια λειτουργίας:
λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20 οC έως και +46 οC  (δυνατότητα λειτουργίας και το χειμώνα)

• Υψηλός βαθμός απόδοσης :
σε ολικό φορτίο     EER 2,79
σε μερικό φορτίο   ESEER 4,19
άρα μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

• Χαμηλή στάθμη θορύβου:  51db (A) σε 10m απόσταση

• Εύκολη προσαρμογή στην εγκατάσταση: Στην μονάδα περιλαμβάνεται ενσωματωμένο ψυχροστάσιο που απλοποίησε  την απαραίτητη υδραυλική εγκατάσταση.

Όπως στο «Κτημα Αρβανιτίδη» έτσι και για κάθε οινοποιείο μικρό ή μεγάλο,  τα συγκροτήματα της Climaveneta, brand της Mitsubishi Electric, αποτελούν την  καλύτερη εγγύηση καθώς χαρακτηρίζονται από υψηλή αξιοπιστία, κορυφαία ενεργειακή απόδοση, και δυνατότητες πλήρους ελέγχου της οινοπαραγωγικής διαδικασίας, αποτελούν δε την πρώτη επιλογή είτε αντικαθιστούν παλαιότερο εξοπλισμό είτε επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.