Τέθηκε σε λειτουργία ένα ακόμα έργο αιολικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 3MW που μελέτησε, ανέπτυξε, αδειοδότησε αλλά και κατασκεύασε η Δέλτα Τεχνική ΑΕ.

Συγκεκριμένα, η Δέλτα Τεχνική υλοποίησε ως κεντρικός εργολάβος τα έργα πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ΒΟΡ) του αιολικού πάρκου, σε περιοχή της Φθιώτιδας. Το έργο περιελάμβανε και την κατασκευή εναερίου και υπόγειου δικτύου διασύνδεσης με υποσταθμό ανύψωσης τάσης για τη διοχέτευση του «πράσινου» ρεύματος στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει την κατασκευή και τεσσάρων φωτοβολταϊκών σταθμών στη Θεσσαλία, ισχύος 1,6MW, σε αυτή την περίπτωση προμηθεύοντας και το βασικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Στα παραπάνω έργα εφαρμόστηκε το μοντέλο Design-Transfer-Build (DTB) το οποίο αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό την εμπειρία της Δέλτα Τεχνική για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ και περιορίζει κατά το δυνατό τις αβεβαιότητες του φορέα.

Και το 2021, η Δέλτα Τεχνική συνεχίζει τη συνεπή αλλά και ταυτόχρονα ευέλικτη παρουσία της στην ελληνική αγορά, επιμένοντας σε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους σημερινούς & μελλοντικούς πελάτες και συνεργάτες της. Παράλληλα, διατηρεί χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος  16,36 MW σε λειτουργία, καθώς και 65 MW αιολικών, φωτοβολταϊκών και μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών προς υλοποίηση.