Την εκτέλεση δυο νέων έργων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανέλαβε η ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ τις τελευταίες ημέρες.

Πρόκειται για δυο αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 43MW τα οποία μελέτησε, ανέπτυξε και αδειοδότησε η εταιρεία.

Όπως είναι γνωστό, η ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ με την μακρά εμπειρία της στον τομέα των ΑΠΕ, μελετά και αναπτύσσει έργα όπως Μικρούς Υδροηλεκτρικούς σταθμούς, Φωτοβολταϊκούς σταθμούς, Αιολικά Πάρκα, σταθμούς Βιομάζας-Βιοαερίου καθώς και έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας στον κτιριακό τομέα.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, η εταιρία κατευθύνεται στην αξιοποίηση της εμπειρίας της μέσω των μοντέλων Design-Build-Operate-Transfer (DBOT) και Design-Transfer-Build (DTB).

Ενδεικτικά, στα αποτελέσματα του Ομίλου ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ της 01/01/2019 έως 31/12/2019 αποτυπώνεται η επιτυχία της πολιτικής αυτής της Διοίκησης, με έντονη βελτίωση των δεικτών σε σύγκριση με το έτος 2018, παρ’ όλη την επίδραση της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών.

Συγκεκριμένα, η βελτίωση αφορά :   Κύκλος εργασιών +57%

ΕΒΙΤDΑ +290%

Καθαρά κέρδη +150%

Η Διοίκηση του ομίλου Δέλτα Τεχνική κινείται με υψηλούς στόχους και αισιοδοξία για την υλοποίηση στρατηγικών επιλογών στον τομέα της ενέργειας. Βασισμένη στην 40χρονη  εμπειρία της  στην πράσινη ανάπτυξη αλλά και τη βιομηχανία, φιλοδοξεί να ενισχύσει και να εδραιώσει τη συνεπή αλλά και ταυτόχρονα ευέλικτη παρουσία της στην ελληνική αγορά, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους σημερινούς & μελλοντικούς της πελάτες και συνεργάτες.  Τέλος, διατηρεί χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος  16,36 MW σε λειτουργία, καθώς και 65MW αιολικών πάρκων και μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών προς υλοποίηση.