Το νέο Tecnopolo στη Μπολόνια
Το κτιριακό συγκρότημα του πρώην εργοστασίου καπνού, που χτίστηκε τη δεκαετία του 1950 και ανήκει τώρα στην περιφέρεια Emilia-Romagna, θα γίνει το αρχηγείο του νέου “Tecnopolo” στη Μπολόνια. Το έργο, αποτέλεσμα διεθνούς διαγωνισμού, σχεδιάζει να κατεδαφίσει τις πιο παλιές κατασκευές, να ανακαινίσει κάποιες από τις υφιστάμενες και να κατασκευάσει νέα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 100 χιλιάδων τ.μ.
Το νέο “Technopolo” θα αποτελέσει κέντρο καινοτομίας και πειραματισμού και θα φιλοξενήσει διάφορα ιδρύματα, ερευνητικά εργαστήρια, τη νέα Εθνική Μονάδα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας (Italia Meteo) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων, αποτελώντας των ερευνητικό κόμβο της Ευρώπης για την αλλαγή του κλίματος.
Η Μπολόνια, με το Tecnopolo, επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει έναν από τους μεγαλύτερους υπερυπολογιστές στον κόσμο: το νέο κέντρο δεδομένων ΕΚΜΜΠ θα υποστηρίξει τις δραστηριότητες του Κέντρου στον τομέα της παγκόσμιας πρόγνωσης καιρού.

Το σύστημα ψύξης και κλιματισμού
Η άνεση στα γραφεία του ΕΚΜΜΠ και η ψύξη του Data Center του διαχειρίζεται από ένα ενιαίο σύστημα κλιματισμού,  σχεδιασμένο για να εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκαν 28 μονάδες close control, 2 αντλίες θερμότητας NX-W, 2 τετρασωλήνιες αντλίες θερμότητας πολλαπλών χρήσεων NECS-W / Q, 3 κλιματιστικές μονάδες WZ-E οι οποίες είναι σχεδιασμένες για τον κλιματισμό των γραφείων καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και 9 αερόψυκτοι ψύκτες που προορίζονται για ψύξη του υπερυπολογιστή.
Τα ψυκτικά συγκροτήματα έχουν επιλεγεί ειδικά με ψυκτικό μέσο νέας γενιάς R513A χαμηλής GWP (Global Warming Potential) και μηδενικής επίδρασης στο στρώμα όζοντος. Το κεντρικό σύστημα ψύξης επιτρέπει τη σημαντική μείωση της συνολικής ηλεκτρικής κατανάλωσης του κτιρίου. Επιπλέον, όλες οι διαφορετικές μονάδες διαχειρίζονται από το ClimaPro, το οποίο βελτιστοποιεί τη λειτουργία του συστήματος.