ΡΟΥΣΣΟ STORAGE IKE
Παραγωγή Ηλεκτρικού Ρεύματος

Διεύθυνση:
Λ. Ποσειδώνος 51
18344,  Μοσχάτο

Τηλ. 210-9400720

Α.Γ.Ε.Μ.Η : 162699801000

Στοιχεία άρθρου 47 Ν.4072/2012: