Παραδείγματα Έργων

Βιομηχανία – Αττική – Αυτοπαραγωγή – Net metering

Κάλυψη ενεργειακών καταναλώσεων βιομηχανίας με χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος και αξιοποίηση του νέου νομοθετικού πλαισίου συμψηφισμού ενέργειας (net metering). Το σύστημα έχει διαστασιολογηθεί έτσι ώστε να παράγει σε ετήσια βάση ενέργεια ίση περίπου με τις καταναλώσεις του εργοστασίου. Στόχος είναι να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό όφελος, της τάξης των 13 ευρώ ανά Mwh περίπου, το οποίο εξασφαλίζει ικανοποιητική απόσβεση της επένδυσης σε αρκετά ενεργοβόρα κτίρια.