Παραδείγματα Έργων

Θερμαινόμενα Πεζοδρόμια – Καρπενήσι

Σε ένα καινοτόμο έργο του Δήμου Καρπενησίου για την θέρμανση των πεζοδρομίων κατά την διάρκεια του χειμώνα, εγκαταστάθηκε γεωθερμική Αντλία Θερμότητας, Climaveneta, μοντέλο NECS WN 0352 / B με ψυκτική απόδοση 106 kW και θερμαντική απόδοση 116 kW.