Παραδείγματα Έργων

Σχολικά κτίρια – Καρπενήσι – Πρωτοποριακό έργο ενεργειακής αυτονόμησης

Πρωτοποριακό επιδεικτικό έργο σε σχολικά κτίρια στην πόλη του Καρπενησίου. Έχει σκοπό να αποδείξει ότι είναι εφικτή η ενεργειακή αυτονόμηση των σχολείων και η κάλυψη όλων των ενεργειακών αναγκών τους από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συγκεκριμένα, για τη θέρμανση των σχολείων χρησιμοποιείται βιομάζα, ενώ για το φωτισμό και τις άλλες ανάγκες ηλεκτροδότησης έχει εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό σύστημα καθώς και διάταξη βραχυπρόθεσμης αποθήκευσης ενέργειας. Το σύνολο του έργου υποστηρίζεται από εξελιγμένο σύστημα αυτοματισμού και παρακολούθησης λειτουργίας.
Κατασκευάστηκε σε κοινοπραξία.