Παραδείγματα Έργων

Εταιρεία επενδύσεων – Τρίκαλα – Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός 2ΜW

Διασυνδεδεμένος σταθμός παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με πλάγια υδρομάστευση και δύο (2) υδροστροβίλους τύπου Turgo