Παραδείγματα Έργων

Εταιρεία Επενδύσεων – Μεσσηνία – Φωτοβολταϊκός Σταθμός 0,8MW

Διασυνδεδεμένος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 800 kWp, με παγκοσμίου φήμης πολυκρυσταλλικά panels και inverters κορυφαίας γερμανικής ποιότητας, σε σταθερές βάσεις. Το έργο εκτελέστηκε σε ιδιαίτερα πιεσμένο χρονοδιάγραμμα και σε γήπεδο μεγάλης κλίσης.