Παραδείγματα Έργων

Εταιρεία Επενδύσεων – Φθιώτιδα – Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός 1,9ΜW

Διασυνδεδεμένος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση της υδραυλικής πτώσης σε ορεινό ποταμό και τρεις (3) υδροστροβίλους τύπου Pelton