Παραδείγματα Έργων

Δημοτικό Κολυμβητήριο, Περιστέρι Αττικής

Εγκαταστάθηκε αερόψυκτος ψύκτης νερού Climaveneta με μερική ανάκτηση θερμότητας τύπου NX-D 0352 P/K ισχύος 88,5kW, για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και για την ψύξη των χώρων του κολυμβητηρίου. Επίσης τοποθετήθηκε αντλία θερμότητας αέρα-αέρα (Roof-Top) τύπου WSM-0101CE ισχύος 34,8kW στην ψύξη και 32,3kW στην θέρμανση για τον κλιματισμό του κυλικείου.