Παραδείγματα Έργων

Αιολικό Πάρκο Νομού Λάρισας

Το αιολικό αυτό πάρκο βρίσκεται στο Κοκκινόχωμα Τεμπών, στο νομό Λάρισας. Έχει συνολική ισχύ 1,6 MW και κατασκευάστηκε από θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ.
Εδώ έχουν εγκατασταθεί δύο ανεμογεννήτριες ισχύος 800 KW η κάθε μια. Η δε έναρξη λειτουργίας του πάρκου έγινε το 2016.