Παραδείγματα Έργων

Αιολικό Πάρκο Νομού Φθιώτιδας

Η Δέλτα Τεχνική μελέτησε, ανέπτυξε, αδειοδότησε και υλοποίησε ως κεντρικός εργολάβος τα έργα πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ΒΟΡ) του αιολικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 3MW, σε περιοχή της Φθιώτιδας. Το έργο περιελάμβανε και την κατασκευή εναερίου και υπόγειου δικτύου διασύνδεσης με υποσταθμό ανύψωσης τάσης για τη διοχέτευση του «πράσινου» ρεύματος στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.