Παραδείγματα Έργων

4 Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί στην Καρδίτσα

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή και σύνδεση με το δίκτυο τεσσάρων φωτοβολταϊκών σταθμών στην Καρδίτσα, ισχύος 1,6MW, τους οποίους μελέτησε, ανέπτυξε, αδειοδότησε αλλά και κατασκεύασε η Δέλτα Τεχνική ΑΕ.

Συγκεκριμένα, η Δέλτα Τεχνική υλοποίησε ως κεντρικός εργολάβος τα έργα πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ΒΟΡ) ενώ προμήθευσε και το βασικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, παραδίδοντας δηλαδή τα έργα στους ιδιοκτήτες «με το κλειδί στο χέρι» και αναλαμβάνοντας την συνολική ευθύνη.