Υποστήριξη

Αποδεικνύοντας τις σταθερές σχέσεις συνεργασίας που επιθυμεί να διατηρήσει, η Δέλτα Τεχνική παρέχει υπηρεσίες μακροχρόνιας υποστήριξης της λειτουργίας των έργων που κατασκευάζει.

Συγκεκριμένα :
• Παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας και ενεργειακής αποδοτικότητας για το σύνολο του έργου
• Αναλαμβάνει την υποστήριξη και συντήρηση με ετήσια συμβόλαια
• Παρέχει υπηρεσίες καθημερινής τηλε-παρακολούθησης
• Προσφέρει περιοδικές αναφορές λειτουργίας κι ενεργειακής απόδοσης.

Με τις παραπάνω υπηρεσίες, η εταιρεία μας καλύπτει πλήρως τις ανάγκες υποστήριξης των έργων, προκειμένου ο επενδυτής και η χρηματοδοτούσα τράπεζα να είναι σίγουροι για την αδιάλειπτη κι απρόσκοπτη λειτουργία.