ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Εταρεία Επενδύσεων - Φθιώτιδα


Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός 1,9ΜW

Διασυνδεδεμένος σταθμός παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση της υδραυλικής πτώσης σε ορεινό ποταμό και τρεις (3) υδροστροβίλους τύπου Pelton