ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Οινοποιείο - Ηλεία


Εξοικονόμηση ενέργειας με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Ταυτόχρονη ψύξη και θέρμανση δεξαμενών οίνου ή μπύρας. Πλήρης απεξάρτηση από συμβατικά συστήματα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) με υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα.