ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Εργοστάσιο Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων - Βοιωτία


Μονάδα Βιομάζας

Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού & θερμότητας (0,6 και 5ΜW) με καύση αγροτικών και ξυλουργικών αποβλήτων