ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ


Βιομηχανία - Αττική - Αυτοπαραγωγή - Net metering...αναλυτικά στοιχεία

Σχολικά κτίρια - Καρπενήσι - Πρωτοποριακό έργο ενεργειακής αυτονόμησης...αναλυτικά στοιχεία

Δημοτικό Κολυμβητήριο - Αττική - Εξοικονόμηση ενέργειας με αερόψυκτες και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας


...αναλυτικά στοιχεία

Ξενοδοχειακό συγκρότημα - Μύκονος - Εξοικονόμηση ενέργειας με αντλίες θερμότητας...αναλυτικά στοιχεία

Κτίριο Αποθήκης-Logistics - Ιωάννινα - Εξοικονόμηση ενέργειας με αυτοπαραγωγή


...αναλυτικά στοιχεία

Κτίριο Γραφείων - Αττική - Εξοικονόμηση ενέργειας με αυτοπαραγωγή...αναλυτικά στοιχεία

Εμπορικό κέντρο - Αττική - Εξοικονόμηση Ενέργειας με αντλίες θερμότητας


...αναλυτικά στοιχεία

Εταρεία Επενδύσεων - Φθιώτιδα - Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός 1,9ΜW


...αναλυτικά στοιχεία

Πολυεθνική Βιομηχανία - Βοιωτία - Εργοστάσιο επεξεργασίας τροφίμων


...αναλυτικά στοιχεία

Δημοτική επιχείρηση - Θεσσαλία - Σφαγείο


...αναλυτικά στοιχεία

Ιδιώτης Επενδυτής - Αττική - Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί 1,2MW...αναλυτικά στοιχεία

Οινοποιείο - Ηλεία - Εξοικονόμηση ενέργειας με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας


...αναλυτικά στοιχεία

Εταιρεία επενδύσεων - Τρίκαλα - Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός 2ΜW


...αναλυτικά στοιχεία

Αγροτικός Συνεταιρισμός - Θράκη - Μονάδα επεξεργασίας τροφίμων


...αναλυτικά στοιχεία

Βιομηχανία - Αττική - Φωτοβολταϊκός Σταθμός επί βιομηχανικού κτιρίου


...αναλυτικά στοιχεία

Ιδιώτης Επενδυτής - Μακεδονία - Οινοποιείο


...αναλυτικά στοιχεία

Ιδιώτης Επενδυτής - Θεσσαλία - Ψυγείο και Συσκευαστήριο


...αναλυτικά στοιχεία

Εργοστάσιο Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων - Βοιωτία - Μονάδα Βιομάζας


...αναλυτικά στοιχεία

Ιδιώτης Επενδυτής - Αγρίνιο - Φωτοβολταϊκός Σταθμός 0,5ΜW


...αναλυτικά στοιχεία

Αγροτικός Συνεταιρισμός - Μακεδονία - Μονάδα τυποποίησης & συσκευασίας φρούτων


...αναλυτικά στοιχεία

Εταιρεία Επενδύσεων - Μεσσηνία - Φωτοβολταϊκός Σταθμός 0,8MW...αναλυτικά στοιχεία

Αγροτικός Συνεταιρισμός - Μακεδονία - Εκκοκκιστήριο Βάμβακος


...αναλυτικά στοιχεία