Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου εταιρειών Δέλτα Τεχνική, έχει επιλεγεί με αυστηρά κριτήρια ώστε να παρέχει  εξειδικευμένες υπηρεσίες   σε διαφορετικούς κλάδους και τομείς.  Οι άνθρωποί μας αποτελούν την κινητήριο δύναμη για την συνεχή μας ανάπτυξη και προωθούμε την επαγγελματική τους εξέλιξη με συνεχή εκπαίδευση ώστε να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν τις προσωπικές και ομαδικές δυνατότητές τους.

Η φιλοσοφία μας είναι η σύμπνοια, η διατήρηση των επιχειρηματικών αξιών, η κοινωνική υπευθυνότητα και η πραγματοποίηση του οράματός μας σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.