Ενημέρωση Επενδυτών

Τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας έχουν ως εξής :

τηλ. 210 9400720
fax. 210 9407170

e-mail: ir@deltatechniki.gr

Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Ομολογιούχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων,  κα. Μαρίνα Βαρδάκα.