Θεωρία

Η γεωθερμία ξεχωρίζει από τα συμβατικά συστήματα γιατί μεταφέρει θερμότητα - από και προς το έδαφος - αντί να την παράγει, πετυχαίνοντας με αυτό τον τρόπο να καταναλώνει μόλις το ¼ της ενέργειας που θα απαιτούσε ακόμα και το πιο σύγχρονο σύστημα καυστήρα / λέβητα.

Το έδαφος, λίγα μέτρα κάτω από τα πόδια μας, αποτελεί μια τεράστια αποθήκη ενέργειας. Απορροφά το 50% της ηλιακής ενέργειας και παραμένει σε σχεδόν σταθερή θερμοκρασία χειμώνα - καλοκαίρι. Τοποθετώντας ένα δίκτυο σωληνώσεων νερού - το αποκαλούμε γεωθερμικό εναλλάκτη - μέσα στο έδαφος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δωρεάν αυτή ενέργεια της γης.

Το χειμώνα, ο γεωθερμικός εναλλάκτης απορροφά θερμότητα από τη γη και τη μεταφέρει μέσω μιας κατάλληλης συσκευής, της γεωθερμικής αντλίας, στο χώρο μας για να μας ζεστάνει. Το καλοκαίρι, το ίδιο σύστημα πολύ απλά αντιστρέφεται, απορροφώντας θερμότητα από τον κλιματιζόμενο χώρο (άρα κάνοντας ψύξη) και μεταφέροντάς την πίσω στην «αποθήκη» της γης.

Η γεωθερμία μπορεί να εφαρμοστεί σε νέα κτίρια όλων των μεγεθών με τα ίδια οφέλη, σε μονοκατοικίες, συγκροτήματα τουριστικών κατοικιών, ξενοδοχεία, θερμοκήπια ή κτίρια γραφείων, οπουδήποτε κι αν βρίσκονται αυτά.
 
Τα μέρη μιας γεωθερμικής εγκατάστασης παρουσιάζονται με απλό τρόπο στην επόμενη εικόνα. Στο εσωτερικό του κτιρίου η γεωθερμία συνδυάζεται άψογα με τα διαδεδομένα συστήματα υποδαπέδιας σωλήνωσης, κρυφών αεραγωγών, fan coils κ.λπ. Η κεντρική μονάδα ή αλλιώς "Γεωθερμική αντλία θερμότητας", με μικρές διαστάσεις, τοποθετείται σε κάποιο "τυφλό" αποθηκευτικό χώρο.

  
Τα μέρη του συστήματος:
 
A. Γεωθερμική αντλία θερμότητας

Β. Γεωθερμικός εναλλάκτης

Γ1, Γ2. Εσωτερικές μονάδες (fan coils, ενδοδαπέδιο σύστημα)

Δ. Ζεστό νερό χρήσης
  

Η σωλήνωση στο έδαφος, που αναλαμβάνει την παραλαβή/απόρριψη θερμότητας στο έδαφος, γίνεται με κοινούς πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (HDPE) που έχουν διάρκεια ζωής πάνω από 50 χρόνια. Η τοποθέτησή τους μπορεί να γίνει οριζόντια ή κατακόρυφα, όπως δείχνουν τα σχήματα που ακολουθούν. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα κοντά μας, μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν. 
 

Τύποι γεωθερμικού εναλλάκτη
 
  
Κλειστό κύκλωμα
με οριζόντιους βρόγχους

Ο πιο συνηθισμένος κι απλός τύπος, πρώτη επιλογή σε όσα κτίρια υπάρχει αρκετή διαθέσιμη επιφάνεια περιβάλ-λοντος χώρου.
Ο σωλήνας τοποθετείται σε παράλληλους «βρόγχους» και σε βάθος περίπου 2 μέτρων.
  
         
  
         
   
Κλειστό κύκλωμα
με κάθετους βρόγχους

Προτιμάται εκεί που ο ελεύθερος χώρος γύρω από το κτίριο είναι περιορισμένος. Ο σωλήνας τοποθετείται κατακόρυφα, με οπή παρόμοια με αυτή της γεώτρησης και βάθος 45-100 μ.
  
         
 
         
   
Ανοιχτό κύκλωμα

Τέτοιες εγκαταστάσεις αντλούν συνεχώς νερό από έναν επιφανειακό υδροφορέα και το επιστρέφουν σε αυτόν π.χ. ρυάκι, λίμνη, ποτάμι. Εναλλακτικά αντλούν νερό από υπόγειο υδροφορέα (γεώτρηση) και το επιστρέφουν σε άλλον όμοιο, σε κατάλληλη απόσταση.
  
         
 
         
   
Κλειστό κύκλωμα με βρόγχους
σε πηγάδι, λίμνη ή θάλασσα

Ο τύπος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν είναι διαθέσιμο κοντά μας ένα πηγάδι ή λίμνη / θάλασσα, με βάθος το λιγότερο 2,5 μέτρα. Προσφέρει μειωμένο κόστος εγκατάστασης και υψηλή απόδοση.
  
         
 
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για επιπλέον τεχνικά στοιχεία