Παραδείγματα Έργων

Τέχνη Οίνου, Δράμα

Στο οινοποιείο αυτό στο Μικροχώρι Δράμας, παράγονται επιτυχημένα κρασιά μεπολλές διακρίσεις. Εδώ τοποθετήθηκαν δύο διαφορετικά μοντέλα αερόψυκτων ψυκτών νερού Climaveneta. Το FOCS 1542 / B με ψυκτική απόδοση 277kW και το NECS 0352 / B με ψυκτική απόδοση 87kW.