Παραδείγματα Έργων

Οινοποιείο Δουλουφάκη, Κρήτη

Στο οινοποιείο αυτό, η παραγωγή και η εμφιάλωση του οίνου γίνεται με την βοήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας. Εδώ τοποθετήθηκε αερόψυκτος ψύκτης brand Climaveneta της σειράς NX-Y/K με ψυκτική απόδοση 76 kw.