Παραδείγματα Έργων

Μικρό Πάπιγκο 1700, Ζαγόρι

Στο συγκρότημα αυτό τοποθετήθηκαν αερόψυκτες αντλίες θερμότητας Climaveneta υψηλών θερμοκρασιών. Τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση των δωματίων και την παραγωγή ζεστού νερού.
Παρότι οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος φθάνουν το χειμώνα τους -15οC, η χρήση του υπάρχοντος λέβητα γίνεται μόνο για την αρχική προθέρμανση των χώρων, ενώ το σύνολο των φορτίων κατά τη λειτουργία καλύπτεται από τις αντλίες θερμότητας.
Η οικονομία στη λειτουργία σε σχέση με τη χρήση πετρελαίου εκτιμάται στο 60%.