Παραδείγματα Έργων

Lyttos Beach Hotel, Ηράκλειο

Στο ξενοδοχείο εγκαταστάθηκε γεωθερμική αντλία θερμότητας FOCS2-W/H/CA 3202 της Climaveneta με θερμική ισχύ 980kW για την θέρμανση πισίνας ολυμπιακών διαστάσεων, υψηλής ενεργειακής απόδοσης.