Παραδείγματα Έργων

Κλειστό Γυμναστήριο, Βύρωνα Αττικής

Στο γυμναστήριο αυτό εγκαταστάθηκαν δύο μηχανήματα Roof Top Packaged units της Climaveneta, τύπου WHISPER ENTHALPY 0352 με ανάκτηση θερμότητας, συνολικής ψυκτικής ισχύος 546kw, συνολικής θερμικής ισχύος 334 kw και συνολικής παροχής αέρα 45.000 m3/h