Παραδείγματα Έργων

Κατοικία 120 τ.μ. – Φοίνικας, Σύρος

Τοποθετήθηκε αερόψυκτη αντλία θερμότητας της Climaveneta μοντέλο i-KIR 0061m με θερμαντική απόδοση 17,7kw και ψυκτική 12,3kw, για θέρμανση, δροσισμό και ζεστά νερά χρήσης