Παραδείγματα Έργων

Εβριτικά Κελάρια, Έβρος

Στην σύγχρονη αυτή μονάδα όπου παράγονται κρασιά από επιλεγμένες ποικιλίες τοποθετήθηκε αερόψυκτος ψύκτης νερού, Climaveneta, NECS 0128 / B με ψυκτική απόδοση 45kW.