Παραδείγματα Έργων

Cavo Olympo, Πιερία

Εγκαταστάθηκαν δύο αντλίες θερμότητας Climaveneta, μοντέλο NECS-Q τετρασωλήνιας σύνδεσης και έκδοσης χαμηλής στάθμης θορύβου, για θέρμανση και κλιματισμό του ξενοδοχείου με απόδοση στην ψύξη 320kw και στην θέρμανση 356kw