Παραδείγματα Έργων

Αμπελόεις, Καβάλα

Στόχος του οινοποιείου αυτού είναι και εδώ η δημιουργία εκλεκτού και ποιοτικού οίνου. Στην επίτευξη της προσπάθειας αυτής πρωτεύοντα ρόλο αποτελεί η εγκατάσταση αερόψυκτου ψύκτη Climaveneta της σειράς NX-Y/K με ψυκτική απόδοση 76 kw.