ΝΕΑ

Νέα δομή Ομίλου


2.2014

Ολοκληρώθηκε η αναδιοργάνωση του Ομίλου Εταιριών Δέλτα Τεχνική, έτσι ώστε να προχωρήσει στην υλοποίηση του 5ετούς επιχειρηματικού του σχεδίου. Ο Όμιλος θα εστιαστεί σε αντικείμενα που κατέχει τεχνογνωσία (core competence) και θα τα επεκτείνει σε νέους τομείς της σύγχρονης οικονομίας : ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα, τουρισμός αποτελούν τους τομείς αιχμής.