ΝΕΑ

Πρωτοποριακό έργο ενεργειακής αποδοτικότητας σε Κολυμβητήριο


6.2014

Οι θυγατρικές του Ομίλου Δέλτα Τεχνική που ασχολούνται με τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή έργων εξοικονόμησης ενέργειας, ανέλαβαν από τον κεντρικό ανάδοχο (Χωροτεχνική ΑΤΕ) την εξειδικευμένη μελέτη και εγκατάσταση συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Περιστερίου με χρήση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας ισχύος 200kW και οριζόντιου γεωεναλλάκτη. Το σύστημα αποσκοπεί στη σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους θέρμανσης του νερού της κεντρικής πισίνας. Το έργο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.