ΝΕΑ

Βιοαέριο : η Δέλτα Τεχνική δυναμικά στο χώρο


4.2015

Στον ελπιδοφόρο και πλούσιου δυναμικού χώρο της ηλεκτροπαραγωγής με χρήσης Βιοαερίου εισήλθε η Δέλτα Τεχνική.

Συνάπτοντας συνεργασία με την κορυφαία κατασκευάστρια εταιρία εξοπλισμού τέτοιων μονάδων στην Ευρώπη, η Δέλτα Τεχνική απευθύνεται σε κτηνοτροφικές επιχειρήσεις (αγελάδες, χοίρους, πουλερικά) που επιθυμούν αφενός να διαχειριστούν τα απόβλητα τις μονάδας τους και αφετέρου να ενισχύσουν τη μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης τους με επιπλέον έσοδα από την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος.