ΝΕΑ

Υπό κατασκευή αιολικό πάρκο


12.2017

Υπό εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση νέου αιολικού πάρκου από την κατασκευαστική εταιρία του Ομίλου. Θα αποτελείται από έξι ανεμογεννήτριες, ισχύος 12MW και βρίσκεται στην περιοχή του Νομού Μεσσηνίας. Η εκτέλεση του έργου πραγματοποιείται με τη μέθοδο BOP-EPC ή διαφορετικά «με το κλειδί στο χέρι», η οποία αντιπροσωπεύει την πλέον σύγχρονη μέθοδο υλοποίησης έργων ΑΠΕ, ιδανική τόσο για τους ιδιοκτήτες-επενδυτές όσο και για τα χρηματοδοτικά ιδρύματα.