ΝΕΑ

Αυτοπαραγωγή σε βιομηχανία


12.2016

Αναλήφθηκε η κατασκευή συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (net metering) σε βιομηχανία στην Αττική, με τη χρήση φωτοβολταϊκών.