Σύγχρονα Σφαγεία

Εκτενή εμπειρία έχει αναπτύξει ο Όμιλος Δέλτα Τεχνική και στον τομέα της μελέτης, σχεδίασης και ανέγερσης σύγχρονων σφαγείων πολλαπλών γραμμών. Σε απόλυτη συμφωνία με τις αυστηρότερες κατευθύνσεις και κανονισμούς της Ε.Ε. και με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αύξηση της δυναμικότητας, η Εταιρία έχει κατασκευάσει μονάδες σφαγής που εξυπηρετούν πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Οι επενδύσεις σφαγείων υλοποιούνται τόσο από ιδιώτες όσο και από δημοτικές επιχειρήσεις και παρουσιάζουν πλειάδα θετικών επιπτώσεων στην τοπική κτηνοτροφική δραστηριότητα.