Τουριστικά Συγκροτήματα

Παρότι τελείως διαφορετικού χαρακτήρα και ιδιαιτεροτήτων από τα κυριολεκτικά βιομηχανικά έργα, τα έργα ανάπτυξης σύγχρονων τουριστικών συγκροτημάτων βρίσκονται και αυτά εντός του αντικειμένου του Ομίλου Δέλτα Τεχνική λόγω της αυξημένης περιπλοκότητας τους.

Τα έργα αυτά δεν συγκαταλέγονται στην κατηγορία των οικοδομικών και δεν μπορούν να εκτελεστούν από κοινές εργοληπτικές εταιρίες διότι συνδυάζουν πολλές παραμέτρους που ο ανάδοχος πρέπει να διαχειριστεί και να συντονίσει σε επίπεδο project management.

H Δέλτα Τεχνική συνδυάζει την εμπειρία που έχει αποκτήσει ήδη στη σχεδίαση και τεχνο-οικονομική ανάλυση τουριστικών έργων με την εμπειρία της από τη διαχείριση περίπλοκων οικοδομικών και βιομηχανικών έργων και πετυχαίνει με αυτό τον τρόπο να αποτελεί μία σοβαρή πρόταση αναδοχής σε βάση EPC της υλοποίησης τέτοιων project.