Τρόφιμα & Κρασιά

Με εξαιρετικά αποτελέσματα δραστηριοποιείται η Δέλτα Τεχνική και στο χώρο της παραγωγής και τυποποίησης τροφίμων, ποτών και κρεάτων. Αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για την ανέγερση σύγχρονων μονάδων μεταποίησης τους, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες υγιεινής και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε προϊόντος.

Η σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης προκειμένου να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητα της ταυτόχρονα με σταθερά και υψηλά επίπεδα ποιότητας. Ως εκ τούτου, η υλοποίηση των γραμμών παραγωγής στις εγκαταστάσεις τροφίμων και ποτών είναι απαραίτητο να υλοποιούνται από ειδικευμένους ανάδοχους όπως η Δέλτα Τεχνική.

Μεγάλη εξειδίκευση έχει ο Όμιλος στον τομέα του κρασιού - οινοποιεία, λόγω και των συνεργιών αλλά και της τεχνογνωσίας που διατηρεί η θυγατρική Δέλτα Θέρμανση – Κλιματισμός στις εφαρμογές αυτές.