Εκκοκκιστήρια Βάμβακος

Μεγάλο αριθμό συνεταιριστικών και ιδιωτικών εκκοκκιστηρίων και άλλων μονάδων επεξεργασίας βάμβακος έχει εγκαταστήσει στην ελληνική περιφέρεια ο Όμιλος Δέλτα Τεχνική.
Σημαντικό μέρος της εγχώριας βαμβακοπαραγωγής πέρασε μέσα από εργοστάσια που σχεδίασε, μελέτησε, κατασκεύασε και έθεσε σε λειτουργία η Εταιρία, θυγατρική της οποίας μάλιστα είχε λάβει 3 διπλώματα ευρεσιτεχνίας για ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό εκκοκκιστηρίων.