Ανάπτυξη - Αδειοδότηση

Η υλοποίηση ενός έργου στη βάση της θεωρίας «TURN KEY» περιλαμβάνει το σύνολο του κύκλου ζωής του, που ξεκινάει από την ανάπτυξη και αδειοδότηση του. Η εταιρεία μας, βασιζόμενη στη μακροχρόνια εμπειρία της από την αγορά των βιομηχανικών μονάδων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, προσφέρει :

• Συμβουλευτική υποστήριξη για την ανάπτυξη νέων έργων «από το μηδέν».
• Διαχείριση της αδειοδότησης έργων, με βέλτιστη αποφυγή ή/και αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Σημαντικότερα προτερήματα της Δέλτα Τεχνική στον τομέα αυτό αποτελούν η αναντικατάστατη αξιοπιστία της και η βαθιά γνώση της στην αγορά, ικανές να θεμελιώσουν στιβαρές σχέσεις συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, Έλληνες ή ξένους.

Συμπληρωματικά, η εταιρεία μας είναι σε θέση να βοηθήσει στη διερεύνηση και εξασφάλιση χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων, μέσω τραπεζικών οργανισμών, με τους οποίους διατηρεί σχέσεις μακροχρόνιας συνεργασίας.