Μελέτη - Σχεδίαση

Το άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας, που αποτελείται από μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους πανεπιστημιακής μόρφωσης, παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης άρτιων τεχνικών και οικονομικών μελετών για έργα.

Από την αρχική μελέτη έως την τελική λεπτομερή κατασκευαστική σχεδίαση, η εταιρεία μας, χάρη και στη συσσωρευμένη εμπειρία της από τα έως τώρα εκτελεσμένα έργα της, παρέχει κορυφαίας ποιότητας υπηρεσίες.

Ειδικά όσο αφορά τις μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων ή ενεργειακής παραγωγής έργων ΑΠΕ, η Δέλτα Τεχνική χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό παγκόσμιας εμβέλειας και μετεωρολογικά δεδομένα υψηλής αξιοπιστίας.