ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Κτίριο Αποθήκης-Logistics - Ιωάννινα


Εξοικονόμηση ενέργειας με αυτοπαραγωγή

Αυτοπαραγωγή, αποθήκευση για εφεδρική χρήση (backup) και ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με πρωτοποριακή εγκατάσταση φωτοβολταϊκών υαλοπετασμάτων στην πρόσοψη του κτιρίου (BIPV – Building Integrated Photovoltaics). Το κτίριο με αυτό τον τρόπο μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενης από το δίκτυο της ΔΕΗ. Η σημαντικότερη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών υαλοπετασμάτων στην Ελλάδα.