ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Αγροτικός Συνεταιρισμός - Θράκη


Μονάδα επεξεργασίας τροφίμων

Σύγχρονη μονάδα διαλογής, τυποποίησης, συσκευασίας και συντήρησης σπαραγγιών