ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Δημοτικό Κολυμβητήριο - Αττική


Εξοικονόμηση ενέργειας με αερόψυκτες και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση νερού πισίνας με σύστημα γεωθερμίας, κλιματισμός βοηθητικών χώρων, παραγωγή ζεστών νερών χρήσης με αντλίες θερμότητας. Σημαντική μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων του κολυμβητηρίου και σταδιακή απεξάρτηση του από το παραδοσιακό σύστημα πετρελαίου.