ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Αγροτικός Συνεταιρισμός - Μακεδονία


Εκκοκκιστήριο Βάμβακος

Εκκοκκιστήριο τριών (3) γραμμών παραγωγικής ικανότητας 380 τόνων ανά ημέρα