ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Εμπορικό κέντρο - Αττική


Εξοικονόμηση Ενέργειας με αντλίες θερμότητας

Ταυτόχρονη παραγωγή ζεστού και ψυχρού νερού με ανάκτηση θερμότητας για ταυτόχρονη ικανοποίηση αναγκών κλιματισμού και θέρμανσης. Πλήρης απεξάρτηση από συμβατικά συστήματα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας.